REKLAMACE ZBOŽÍ

Stalo se něco s produktem? Potřebujete jej k nám zaslat na reklamaci? Níže Vám popíšeme, jak na to.

Postup reklamace:

  1. Vytiskněte si přiložený formulář – REKLAMACE.
  2. Vyplňte veškeré informace. Hlavně popis závady, adresu a způsob, jakým budete chtít reklamaci vyřídit.
  3. Přiložte k formuláři kopii dokladu o koupi (faktura, dodací list a jiné potvrzení).
  4. Zboží důkladně zabalte proti poškození.
  5. Poté zboží zašlete na naši adresu. Můžete zaslat dvěma způsoby:

Potřebujete se na něco zeptat?
Kontakt: +420 605 515 468, e-mail: info@kasmirlife.cz.

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží pomocí Zásilkovny směrem od zákazníka nese e-shop KASMIRLIFE.cz. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží pomocí České pošty směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady KASMIRLIFE.cz.
Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců. U zakoupeného zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list.

Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Také není uznána závada způsobena neodborným zásahem a to zejména neodbornou opravou. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s popisem závady. Mělo by mít uvedeno i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

Spolupracujte s námi

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Jsou případy, kdy si objednáte zboží a je pro Vás nevyhovující.
V tom případě postupujte dle našeho návodu:

  1. Stáhnout si FORMULÁŘ NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ, vyplnit jej a bez udání důvodu ho do 14 dnů od doručení zásilky zaslat zpět – do formuláře stačí napsat „nevyhovující produkt“.
  2. Nenošené zboží v původním obalu bezpečně zabalíte a do balíčku přidáte vyplněný formulář.
  3. Poté zašlete na naši adresu. Můžete zaslat dvěma způsoby:

Jakmile balíček obdržíme, zboží prohlédneme a pokud nebude jevit známky opotřebení, budeme postupovat dle informací na formuláři. Částka Vám bude zaslána na účet uvedený na formuláři.

Fakturační údaje
Ing. Matěj Hrachový
Komenského 451
763 16 Fryšták – Horní Ves
IČ: 01813137
DIČ: CZ9308044482

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

– adresa: Komenského 451, 763 16 Fryšták – Horní Ves

– email: info@kasmirlife.cz

– telefon: +420 605 515 468

ROZSAH ZPRACOVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

– Jméno, příjmení

– Adresa pro zasílání objednaného zboží

– Fakturační adresa

– Telefonní číslo

– E-mailová adresa

– Historie nákupů

– Historie navštívených stránek na webu

– Historie aktivit v e-mailových kampaních

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

– plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – k tomuto nepotřebujeme Váš souhlas,

– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – k tomuto nepotřebujeme Váš souhlas,

– poskytnutí souhlasu. Váš souhlas se zpracováním pro účely marketingových sdělení (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti žádáme v případě těchto sdělení, pokud nedošlo k předchozí objednávce zboží.

– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

– zasílání obchodních sdělení formou newsletterů.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů klientů jsme já, Matěj Hrachový. Vzhledem k zajištění nezbytných služeb Klientovi (např. přeprava zboží, rozesílání emailů, atd.) vstupují do zpracování i další společnosti, které nám tyto služby poskytují. Se všemi zpracovateli máme smlouvu o zpracování osobních údajů, kterou je deklarována ochrana osobních údajů Klienta.

Česká pošta – Expedice objednávek

Zásilkovna – Expedice objednávek

Google – Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords

Seznam.cz – On-line reklama v síti Sklik a Zboží.cz

Heureka – Hodnocení spokojenosti s nákupem

GOPAY s.r.o. – On-line platba kartou

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ

a) Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

– Vyřízení objednávky – Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven

– Vyřízení reklamace – Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení

– Dotaz z kontaktního centra – Nejdéle 60 dnů od zodpovězení dotazu

– Cílená nabídka zboží a služeb – Bez zbytečného odkladu od odvolání souhlasu, nejdéle 3 roky

– Marketingové akce – Bez zbytečného odkladu od odvolání souhlasu, nejdéle 3 roky

– V případech zpracování osobních údajů výše výslovně neuvedených budou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od jejich poskytnutí.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky se k nám logujete. Používání cookies pro měření návštěvnosti webové stránky a přizpůsobení zobrazení webových stránek považujeme za svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout lepší služby. K tomuto Váš souhlas nepotřebujeme. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

VAŠE PRÁVA

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.2. těchto podmínek,

– dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

– adresa: Ing. Matěj Hrachový, Komenského 451, 763 16 Fryšták – Horní Ves

– e-mail: info@kasmirlife.cz

Informace Vám musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení. Informace bude poskytnuta bezplatně; pouze v případě, pokud jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce buď uložit přiměřený poplatek za administrativní náklady, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Obchodní podmínky Ing. Matěje Hrachového se sídlem Komenského 451, 763 16 Fryšták – Horní Ves a místem podnikání ZDV Fryšták, Holešovská 166, 763 16 Fryšták. Identifikační číslo: 01813137 a DIČ: CZ9308044482 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.kasmirlife.cz/. Firma je plátce dph. Všechny ceny jsou již uvedeny včetně dph.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

– bezhotovostně online platbou kartou přes platební bránu GoPay;

– v hotovosti, nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1360293024/3030, vedený u společnosti Air Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

PŘEPRAVA DODÁNÍ ZBOŽÍ

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

DORUČOVÁNÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve Fryštáku dne 14.02.2024

Ing. Matěj Hrachový

DOPRAVA A PLATBA

Způsob dopravy / Forma úhrady – Cena

ČR – Zásilkovna / Online platba kartou přes GoPay – ČR – 69 CZK

ČR – Zásilkovna / Platba převodem přes účet – ČR – 69 CZK

ČR – Zásilkovna / Dobírka (platba kartou, nebo hotově při převzetí zboží na provozovně) – ČR – 98 CZK

ČR – Zásilkovna – Doručení na adresu / Online platba kartou přes GoPay – ČR – 89 CZK

ČR – Zásilkovna – Doručení na adresu / Platba převodem přes účet – ČR – 89 CZK

ČR – Zásilkovna – Doručení na adresu / Dobírka (platba kartou, nebo hotově při převzetí na provozovně) – ČR – 118 CZK

ČR – Česká pošta – Balíkovna / Online platba kartou přes GoPay – ČR – 69 CZK

ČR – Česká pošta – Balíkovna / Platba převodem přes účet – ČR – 69 CZK

ČR – Česká pošta – Balíkovna / Dobírka (platba kartou, nebo hotově při převzetí na provozovně) – 98 CZK

ČR – Česká pošta – Balík na poštu / Online platba kartou přes GoPyy – ČR – 89 CZK

ČR – Česká pošta – Balík na poštu / Platba převodem přes účet- ČR – 89 CZK

ČR – Česká pošta – Balík na poštu / Dobírka (platba kartou, nebo hotově při převzetí zboží na provozovně) – ČR – 118 CZK

ČR – Česká pošta – doručení na adresu / Online platba kartou přes GoPay – ČR – 99 CZK

ČR – Česká pošta – doručení na adresu / Platba převodem přes účet – ČR – 99 CZK

ČR – Česká pošta – doručení na adresu / Dobírka (platba kartou, nebo hotově při převzetí zboží na provozovně)  – 128 CZK

ČR – osobní odběr* / Online platba kartou přes GoPay – zdarma

ČR – osobní odběr* / Platba převodem přes účet – zdarma

SK – Zásielkovňa  / Online platba kartou přes GoPay – 99 CZK (3.90 EUR)

SK – Zásielkovňa  / Platba převodem přes účet – 99 CZK (3.90 EUR)

SK – Zásielkovňa  / Dobírka (platba kartou, nebo hotově při převzetí zboží na provozovně) – 119 CZK (4.70 EUR)

SK – Slovenská pošta / Online platba kartou přes GoPay – 139 CZK (4.99 EUR)

SK – Slovenská pošta / Platba přes účet – 139 CZK (4.99 EUR)

ZPŮSOB DOPRAVY

ČESKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ POŠTA

Vnitrostátní přeprava balíků Českou poštou po celé České republice

– doba doručení max. do 5 pracovních dní od registrace Vaší objednávky
– zásilky jsou doručovány v rámci běžné otevírací doby dle jednotlivých výdejních míst

ČESKÁ REPUBLIKA – ZÁSILKOVNA

Vnitrostátní přeprava balíků Zásilkovnou po celé České republice

– bezmála 2500 výdejních míst v ČR
– výhodné ceny doručení pro zákazníky
– společnost Zásilkovna Vám pošle údaje pro vyzvednutí pomocí sms a emailu, které uvedete při objednávce

SLOVENSKO – SLOVENSKÁ POŠTA

Mezinárodní přeprava balíků Slovenskou poštou po celém Slovensku

– doba doručení max. do 7 pracovních dní od registrace Vaší objednávky
– zásilky jsou doručovány v rámci běžné otevírací doby dle jednotlivých výdejních míst

SLOVENSKO – ZÁSIELKOVŇA

Mezinárodní přeprava balíků Zásielkovňou po celém Slovensku

– více než 500 výdejních míst na Slovensku
– výhodné ceny doručení pro zákazníky
– společnost Zásielkovňa Vám pošle údaje pro vyzvednutí pomocí sms a emailu, které uvedete při objednávce

FORMA ÚHRADY

Platba přes GoPay – ČR/SK

GoPay je internetový platební systém, který integruje 12 platebních metod do přehledného rozhraní.

Podporované metody na našem e-shopu:
– Platba prostřednictvím platebních karet MasterCard, VISA
– SuperCASH
– M-platba
– Komerční banka – Mojeplatba – Raiffeisenbank – ePlatby
– mBank – mPeníze
– Platba Fio Banky
– UniCredit Bank – uniplatba – Slovenská sporiteľňa – sporopay
– GoPay peněženka

PLATBA PŘES ÚČET – ČR

Bezhotovostní platba bankovním převodem.

– zboží platíte klasickým převodem z účtu na účet, platba je bezpečná a jednoduchá
– zboží je expedováno teprve po připsání částky na náš účet. Do této doby je zboží pro Vás rezervováno.
– o víkendech banky převody neprovádějí, celková doba převodu se tedy může prodloužit až na 5 dní. Air Bank a.s.

Číslo účtu: 1360293024/3030
IBAN: CZ46 3030 0000 0013 6029 3024
BIC/SWIFT kód: AIRACZPP

PLATBA PŘES ÚČET – SK

Bezhotovostní platba bankovním převodem na Slovenský účet (Air bank, a.s.), ušetříte za poplatky. Zboží platíte klasickým převodem z účtu na účet. Platba je bezpečná a jednoduchá. Zboží je expedováno teprve po připsání částky na účet.
Platbu proveďte v co nejkratší možné době. Připsání částky může vzhledem k bankovním převodům trvat 1-3 pracovní dny. O víkendech banky převody neprovádějí, celková doba převodu se tedy může prodloužit až na 5 dní. Doporučujeme při platbě přes účet s touto časovou ztrátou počítat.

Pokud platíte ze Slovenska, platíte částku v eurech. Celková částka objednávky v EUR (dle aktuálního kurzu v den objednávky) je zobrazena v košíku i v e-mailu potvrzujícím registraci objednávky.

Prosím, nezapomeňte vyplnit variabilní symbol jako číslo objednávky. Děkujeme. Air Bank a.s.

Číslo účtu: 1360293024/3030
IBAN: CZ46 3030 0000 0013 6029 3024
BIC/SWIFT kód: AIRACZPP

DOBÍRKA – ČR i SK

– nejpoužívanější způsob platby
– objednané zboží platíte při jeho převzetí od doručovatelské služby a to hotově, nebo kartou dle podmínek doručovatele

značka KAŠMIR – adresa pro zasílání veškerých reklamací, vráceného zboží a zboží na výměnu.

kasmirlife.cz
Ing. Matěj Hrachový
ZDV Fryšták, Holešovská 166
763 16 Fryšták

E-shop / informace k objednávkám / reklamace

tel.: +420 605 515 468
e-mail: info@kasmirlife.cz
Po-Pá 8:00 – 17:00

Vedení společnosti / Spolupráce / Marketing

Ing. Matěj Hrachový
tel.: +420 605 515 468
e-mail: info@kasmirlife.cz
Po-Pá 8:00 – 17:00

Fakturační adresa

Ing. Matěj Hrachový
Komenského 451
763 16 Fryšták – Horní Ves
IČ: 01813137
DIČ: CZ9308044482